Kongresa tēzes publicētas Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijā: šeit.

Kongreso tezės publikuotas Latvijos Universiteto el. šaltinių saugykloje: čia.