Zinātniskā komiteja / Mokslinis komitetas

Aleksejs Andronovs
Laimute Balode
Harald Bichlmeier
Grasilda Blažienė
Ina Druviete (priekšsēdētāja)
Ilga Jansone
Santa Jērāne
Andra Kalnača
Regina Kvašytė
Dace Markus
Danguolė Mikulėnienė
Jurgis Pakerys
Sanda Rapa
Vytautas Rinkevičius
Daiva Sinkevičiūtė-Villanueva Svensson
Bonifacas Stundžia
Giedrius Subačius
Anta Trumpa
Edmunds Trumpa
Jānis Valdmanis
Pēteris Vanags
Andrejs Veisbergs
Inita Vītola
Vilma Zubaitienė

Organizācijas komiteja / Organizacinis komitetas

Ina Druviete
Normunds Grūzītis
Ilga Jansone
Santa Jērāne
Dace Markus
Kristīne Mežapuķe
Sanda Rapa
Marita Silkāne
Edmunds Trumpa
Inita Vītola