Indoeiropeistika / Indoeuropeistika
Valodas normēšana / Kalbos norminimas
Terminoloģija, standartizācija / Terminologija, standartizacija
Sociolingvistika / Sociolingvistika
Literāro valodu fonētika, fonoloģija / Bendrinių kalbų fonetika, fonologija
Reģionālistika, areālā lingvistika, dialektoloģija / Regionalistika, arealinė kalbotyra, dialektologija
Onomastika / Onomastika
Senie teksti / Senieji tekstai
Gramatika / Gramatika
Valodu tehnoloģijas / Kalbų technologijos
Leksikoloģija, leksikogrāfija / Leksikologija, leksikografija
Valodu kontakti / Kalbų kontaktai
Translatoloģija / Translatologija
Lībiešu valoda / Lyvių kalba
Valodu apguve / Kalbų mokymasis