Baltu valodas laikā un telpā / Baltų kalbos laike ir erdvėje

 

Informējam, ka globālās koronavīrusa krīzes dēļ esam pieņēmuši lēmumu pārcelt 2020. gada 7.–9. oktobrī Rīgā plānoto XIII Starptautisko Baltistu kongresu. Kongress notiks 2021. gada 13.–16. oktobrī.

Informuojame, kad dėl globalios koronaviruso krizės esame priėmę sprendimą perkelti 2020 m. spalio 7–9 dienomis Rygoje numatytą XIII Tarptautinį baltistų kongresą. Kongresas įvyks 2021 m. spalio 13–16 dienomis.

 

Baltistu kongresu tradīcija aizsākās 1965. gadā Viļņā. Rīgā kongresi notikuši 1980., 1995., 2000. un 2010. gadā.
13. starptautiskais baltistu kongress apvienots ar tradicionālajām Jona Jablonska un Aleksa Girdēņa konferencēm, kas parasti notiek septembrī un oktobrī Viļņā.

Baltistų kongreso tradicija prasidėjo 1965 m. Vilniuje. Kongresai Rygoje vyko 1980, 1995, 2000 ir 2010 m.
13-asis tarptautinis baltistų kongresas jungiasi su tradicinėmis Jono Jablonskio ir Alekso Girdenio konferencijomis, paprastai rengiamomis rugsėjo ir spalio mėnesiais Vilniuje.