Dalībnieku elektroniskā reģistrācija un referātu tēžu iesniegšana – līdz 2021. gada 28. jūnijam.
Dalībnieku elektroniska informēšana par apstiprinātajiem referātiem – līdz 2021. gada 1. jūlijam.
Dalības maksas pārskaitīšana – līdz 2021. gada 1. oktobrim.
Reģistrācija kultūras programmai – līdz 2021. gada 1. oktobrim.

Dalyvių elektroninė registracija ir pranešimų tezių teikimas – iki 2021 m. birželio 28 d.
Dalyvių informavimas apie patvirtintus pranešimus el. paštu – iki 2021 m. liepos 1 d.
Dalyvio mokesčio mokėjimas – iki 2021 m. spalio 1 d.
Registracija kultūrinei programai – iki 2021 m. spalio 1 d.